#UKRAINA HEAKS

1083.10€ annetatud (juuli 2022)

Kogume raha Hersoni linna kunstike toetuseks, mida neil on voli kasutada oma äranägemise järgi.

Soorita toetusost või toeta otse, tehes ülekanne:
SIIN OÜ arveldusarvele EE407700771004292664
Märgi palun selgitusse “Hersoni kunstnike heaks”

 

Rohkem infot kampaania kohta Facebook’is:  Heategevusmüük Hersoni linna kunstnike toetuseks